Bosveld Jagters en Wildbewaring vereniging
BJV
Forgot Your Password?
Bosveld Jagters en Wildbewarings Vereniging
Kursusse en aktiwiteite
Kursusse en aktiwiteite
 

As u 'n nuwe bestuurslid wil nomineer, laai dan ook die nominasievorm af en vul dit baie volledig in voordat u dit by die kanoor inhandig.

Dubbelkliek asseblief op die PDF leêr onderaan die bladsy

Senior kursusse word aangebied by jou tak om jou, as lid, te help om jou kennis oor jag en die natuur uit te brei. Die CHASA toets word na afloop van die kursus geskryf. Dit is �n drie-uur vraestel en daar is �n praktiese gedeelte waar van jou verwag om word om verskillende stelle horings te meet. Daar is ook foto�s van verskillende dier-, vo�l- en reptielsoorte wat uitgeken moet word. Jy moet 70% in hierdie vraestel behaal om te slaag. Daar word lesings aangebied oor die volgende onderwerpe : Kamphigi�ne en noodhulp, Skootplasing & vitale organe, Jagmetodes & hulpmiddels, Die verhouding tussen jagter & grondeienaar, Spoorsny, Wapenveiligheid & versorging, Ballistieke, Skyfskiet, Diere-identifikasie, Trofeeslag, Trofeemeting, Karkasverwerking, Natuurbewaring & wetstoepassing, Habitatstudie en Jagetiek. Bogenoemde kursus behels die teoretiese gedeelte van die kursus � jy moet ook die praktiese CHASA toets op die skietbaan slaag. Dit bestaan uit 9 skote op �n lewensgrootte rooibokteiken � skiet na die vitale organe en jy slaag indien jy 60% of 27 uit 45 in hierdie toets behaal. Die nege skote word vanuit die volgende skiethoudings en afstande geskiet : 3 skote vanaf 100 m oor �n tweepootstok (sit, staan of kniel); 3 skote vanaf 50 m staan uit die vuis uit en 3 skote l�houding vanaf 200 m � die voorste gedeelte van die geweer mag op sandsakke rus. Enige kaliber geweer mag gebruik word, maar ons wil lede aanraai om hierdie oefening liefs met hulle jaggewere te skiet van 6 mm / .243 of groter, omdat dit nie wenslik is om met �n kleiner kaliber te jag nie. Wanneer bogenoemde teorie en prakties geslaag is, kan jy dan aansoek begin doen vir jou Toegewyde Jagter status. Skakel asseblief die Ondervoorsitter van die tak die naaste aan jou vir re�lings en datums.

CHASA het 'n nuwe skiettabel saamgestel wat geskiet sal word op intervereniging skietdae. Daar is ook 'n nuwe klassifikasiesisteem in plek gebring waar lede in sekere kategorieë sal meeding volgens elke lid se eie skietvermoë. Laai asseblief die onderstaande twee pdf leêrs af en druk dit uit.

Daar word normaalweg twee Intertakskietdae per jaar gehou. Tydens die tweede Intertak skietdag (gewoonlik vroeg in September) ding die verskillende takke teen mekaar mee om die gesogte Takkompetisie trofee. Die Intertakskietdae kan verskillende vorms aanneem, maar deesdae is die neiging om die kompetisie min of meer in lyn te bring met die skietoefeninge wat tydens die Intervereniging skietdag deurgeskiet word. Dit beteken dat daar na gonge en lewensgrootte diereteikens op verskillende (onbekende) afstande geskiet word en uit 'n groot verskeidenheid posisies, wat so na as moontlik aan natuurlike jagtoestande gehou word. Spanne ding in takverband mee en die kompetisie word telkens deur 'n ander tak van BJV aangebied.

Impala-aande is aanvanklik ingestel om skakeling tussen BJV en die media, besighede en die bre publiek te bevorder. Deesdae word hierdie aande by takke gehou om gesellige bymekaarkom-aande vir lede te bewerkstellig en daar word gewoonlik n spreker van byvoorbeeld Natuurbewaring of ander instansies wat raakpunte met BJV het, genooi om lede toe te spreek oor een of ander interessante of aktuele onderwerp.

Aan die einde van Oktober elke jaar, is dit tyd om te kom spog met al die groot trofees wat jy deur die jaar ingepalm het. Die Uitvoerende Trofeemetingskompetisie is 'n geleentheid wat reeds sedert die ontstaan van BJV in 1969 elke jaar plaasvind en het reeds 'n tradisie geword wat min trofeejagters misloop. Daar is, benewens die eerste plekke wat vir elke spesie behaal word, ook 'n Grootkampioen en Binnelandse Kampioen wat jaarliks gekies word. Ook 'n Junior Jagter van die Jaar en daar word ook gekyk watter trofee die eerste plek behaal as "Naaste aan die wêreldrekord". Daar word ook jaarliks meegeding om die trofee vir die tak wat die beste in die kompetisie gevaar het. Onthou net dat, indien jy aan hierdie kompetisie wil deelneem, daar 'n stel reëls is wat noukeurig nagekom moet word. So moet jou papierwerk reg wees, dit wil sê permitte, toestemmings ens., en daar is ook 'n vereiste dat jou trofeë skoon en reukvry moet wees en nie gemonteer mag wees nie. Laai gerus die PDF leêr "Trofeemetingsreëls" af wat op hierdie webwerf aangegee word, en sorg dat jy al hierdie reëls bestudeer voordat jy inskryf. Wanneer enige van jou trofeë groter meet as die vereiste minimum vir die SA Rekordboek, kan jy aansoek doen dat jou trofee in die rekordboek opgeneem word - laai die PDF vorm onder aan hierdie bladsy af en druk dit uit sodat jy die vorm kan voltooi en inhandig. Jy kan ook onder Skakels / Links elders op hierdie webwerf op die SA Rekordboek se webbladsy ingaan om die rekordtrofees te besigtig. Enige navrae kan gerig word aan die Hoof Trofeemetingsbeampte, NW Ligthelm 083 233 7505

Die spoggeleentheid van BJV, waar jy vir Mammie kan trakteer en sy haarself 'n slag kan bederf met 'n nuwe uitrusting en weer 'n slag "gr�nd" kan aantrek! Dit is die afsluitingsfunksie van BJV en hier word ook verskeie bekers uitgedeel wat op die Trofeekompetisie gewen is. Daar word ook gereeld 'n gasspreker genooi en eregaste sluit in vorige wenners van die Musgrave trofee, die CHASA voorsitter en ander BBP's. Hierdie funksie vind gewoonlik die dag na die trofeemetingskompetisie plaas.

FilmStripImg
FilmStripImg
FilmStripImg
FilmStripImg
FilmStripImg
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
BJV