Laai asseblief die Notule van die AJV gehou op 19 Januarie 2008 en die agenda vir die AJV van 25 Oktober 2008 hieronder af, en druk dit uit om saam te neem na die AJV. As u 'n nuwe bestuurslid wil nomineer, laai dan ook die nominasievorm af en vul dit baie volledig in voordat u dit by die kanoor inhandig.