Twee kan hierdie Lid Tipe kies om hul gesin by die Bosveld Jagters te Huisves.

Met hierdie Lid Tipe geniet AL die lede van die gesin dieselfde voordele as die voorafbeskryfde Lid Tipes (afhangende van watter ouderdomsgroep die betrokke lid val)

Slegs wettige lede van 'n gesin mag deel vorm van hierdie Lid Tipe, insluitend afhanklikes waaroor wettige voogdyskap bekom is.

 

 

Families can choose this Member Type to host their family at the Bushveld Hunters.

With this Member Type ALL members of the family enjoy the same benefits as the pre-described Member Types (depending on which age group the member in question falls)

Only legal members of a family may form part of this Member Type, including dependents over whom legal guardianship has been obtained.


Doen Aansoek as Pare Lede / Apply as Couple members
 

Terug na Lid Tipes / Back to Member Types