Bosveld Jagters en Wildbewaring vereniging
BJV
Forgot Your Password?
Bosveld Jagters en Wildbewarings Vereniging
Tak Kontak besonderhede / Branch Contact detail
 
Branch Contact Details

BJV Waterberg tak

014 7152313
0862032305
Jan Hoogenboezem

ABSA BANK

Rekeningnommer : 1100154605

Rekeningnaam : BJV WATERBERG

NEEM KENNIS:- Geldige aktiewe DEBIETORDERS sal einde Maart jaarliks deurgaan.

NAVRAE:- Bets Hgnbzm 064 650 2604

 BranchAddress Posbus 1576
Kokanje
Modimole
0515
 BranchStreetAddress 62 B Krinkhout straat
Kokanje, Modimole

Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
BJV