Bosveld Jagters en Wildbewaring vereniging
BJV
Forgot Your Password?
Bosveld Jagters en Wildbewarings Vereniging
Office Bearers

Uitvoerend/Hoofkantoor

Uitvoerende President Johan Kapp Portfolio: Uitvoerende President
0824926200
Uitvoerende Skietaktiwiteits Hoof
Vise President Andre Le Grange 27823225388
Vise President Frans Heinlein 082 876 0614
Vise President Jan van Blerk Portfolio: Vise President
082 770 5557
Uitvoerende Voorsitter Nico Wepener 0834074512
Uitvoerende Ondervoorsitter Paul Grobler Portfolio: Uitvoerende Ondervoorsitter
27824123497
Uitvoerende Ondervoorsitter Hansie Botha 0832900738
Uitvoerende Web & Databasis Hoof Portfolio: Web en Databasis
Uitvoerende Tesourier Pieter Wentzel 0824461784
Uitvoerende Bestuur Sekretaresse Debbie Gibson Portfolio: Uitvoerende Bestuur Sekretaresse
0844818749
Uitvoerende Kantoorbestuurder
Uitvoerende Opleidings Hoof Tinus Erasmus Portfolio: Uitvoerende Opleidings hoof
0827390414
Uitvoerende Trofeemeet Hoof Nicholaas Willem Ligthelm 083 233 7505
Tak Bestuursinligting / Branch Management Information
 
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
BJV