Bosveld Jagters en Wildbewaring vereniging
BJV
Forgot Your Password?
Bosveld Jagters en Wildbewarings Vereniging
Tak Kontak besonderhede / Branch Contact detail
 
Branch Contact Details

BJV Letaba tak

0718714710
0865549798
Liesel Roos

ABSA Tzaneen

Tjek Rekeningnommer/Cheque Account Number : 4045733173

Takkode/Branch Code : 334349

Rekeningnaam : BJV Letaba

Gebruik Lidnommer as verwysing bv. Lid 1234/Use Member Number as reference, e.g. Memb 1234

 BranchAddress PostNet Suite #482
Privaatsak X4019
Tzaneen
0850
 BranchStreetAddress Mercury Straat
Tzaneen

Bosveld Jagters Letaba SkietbaanDagbreek skietbaan op OfcolacoMabete Shooting

Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
BJV