Chasa skietdag van 21 April 2018 skuif na 14 April 2018 weens langnaweke.

Vergadering om 12h00 by baan.