Pietersburg Tak
Voorsitter: Rudi Myburgh sel 083 229 0148
Onder Voorsitter: Stephan du Plessis sel 084 491 1165
Sekretaris: Lourens Erasmus sel 071 868 1609 
Tessourier: Ben Redelinghuys sel 082 417 8857 
Tak Sekretaresse: Debbie Tel: 015 - 291 3820  Faks: 086 267 5365  Tak e-pos : pietersburg@bosveldjagters.co.za
Die kantoor is by: Biccard Straat, nr. 3, Polokwane. In Calculus Rekenmeesters se kantore.