Pietersburg Tak


Voorsitter: Lourens Erasmus - 071 868 1609
Onder Voorsitter: Stan Rodgers -  0828860225

 Tessourier: Ben Redelinghuys - 082 417 8857 
Admin: Debbie Gibson Tel: 015 - 291 3820  Faks: 086 267 5365  Tak e-pos : pietersburg@bosveldjagters.co.za

Sekretaresse: Sonette Krause:  0824984445

Die kantoor is by: Biccard Straat, nr. 3, Polokwane. In Calculus Rekenmeesters kantore.