Pietersburg Tak
Voorsitter: Lourens Erasmus sel 071 868 1609
Onder Voorsitter: Stan Rodgers 0828860225
Sekretaris:  
Tessourier: Ben Redelinghuys sel 082 417 8857 
Tak Sekretaresse: Debbie Gibson Tel: 015 - 291 3820  Faks: 086 267 5365  Tak e-pos : pietersburg@bosveldjagters.co.za
Die kantoor is by: Biccard Straat, nr. 3, Polokwane. In Calculus Rekenmeesters kantore.