Kom koop en verkoop, ruil en verruil op hierdie blad.

Advertensies is tans gratis vir lede om op 'n  persoonlike item of twee te versoek of te koop aan te bied. Dit mag na gelang van toenemende aktiwiteit verander.

Om u advertensies vir gratis te plaas vir 30 dae kan u dit faks na 086 6717 826 of e-pos na hansie@transletaba.co.za

Die beleid vir besighede om goedere te adverteer is tans R200/week. Sodra die gelde inbetaal is by Uitvoerend en die magtiging deur my ontvang is plaas ek die advertensie vir die spesifieke week verlang.

Advertensie uitlegte word deur ons stelsel beperk en u moet eerder ons kontak om u van die formaat te vergewis sodat daar nie onduidelikheid oor die diens is nie.

LEKKER KOOP!