Wil jy graag lid word van BJV?
 

Kies die tak waarvan jy graag lid wil word se aansoekvorm onder aan hierdie bladsy. Druk dan die onderstaande aansoekvorm in PDF formaat uit op die een kant en die BJV Inligtingsbrosjure op die agterkant van dieselfde uitdruk en handig ondertekende dokument, saam met die voorgeskrewe gelde, in by die volgende bestuurs- of ledevergadering by die betrokke tak.


Alhoewel jy onmiddelik aanvaar word en 'n faktuur sal kry vir betaling behou, hierdie vereniging die reg voor om jou lidmaatskap op te hef en jou fooie terug te betaal indien enige iets, binne 90 dae van datum van aansoek, gevind word wat jou lidmaatskap by hierdie organisasie negatief sou beinvloed.

Kyk asseblief onder hierdie tak se jaarprogram wanneer die datum van die volgende vergadering is. Ons verkies dat jy persoonlik teenwoordig is wanneer jou aansoekvorm voorgehou word op die vergadering, sodat ons jou kan leer ken. Indien jy nie die vergadering kan bywoon nie, moet 2 bestaande lede die vorm onderteken, en kan jy dit dan, saam met die voorgeskrewe gelde, by die taksekretaresse inhandig. Vul asseblief ook die "Elektroniese aansoekvorm" direk op die webblad in, want dan het ons al jou inligting dadelik op die rekenaar en is daar minder kans vir lees- en tikfoute op jou inligting. (Onthou net dat jy nog altyd die PDF vorm ook moet invul, want ons benodig 'n aansoekvorm met jou handtekening op).

Onthou dat ledegelde by u tak inbetaal moet word en NIE BY HOOFKANTOOR NIE.

 


 

Aansluitingsgelde is gratis

 

Huidige ledegelde:

GESIN     R990   

SENIOR  R740     

JUNIOR  GRATIS

Lede wat die debiet order fasiliteit gebruik kom in aanmerking vir 'n korting. Kontak jou tak vir meer inligting.


Ledegelde gehef op 1 Maart moet voor einde Mei ten volle opbetaald wees.