Daar word van tyd tot tyd Baanoffisierskursusse by sowel Uitvoerend as by sommige takke aangebied. Hierdie kursusse word nie op die Jaarprogramme aangetoon nie, aangesien dit plaasvind wanneer die behoefte daarvoor ontstaan.

Die nuwe vuurwapenwet vereis dat slegs gekwalifiseerde persone as Baanoffisiere mag optree tydens skietdae of trouens wanneer enige skietoefening of aksie plaasvind.

Skakel die Hoof Opleidingsbeampte van Uitvoerend, Louis Naude (083 775 5476) of die Ondervoorsitter van jou naaste tak indien jy belangstel.