Is jy 'n trofeejagter?

Is jy 'n kenner van die verskillende diersoorte en trofees? As jy is, en jy wil graag as 'n trofeemeter (S.A. Rekordboek) kwalifiseer, kan jy met die Hoof van Opleiding van die Uitvoerende Bestuur skakel om te hoor wanneer hulle weer so 'n kursus aanbied.

Hierdie kursusse word nie gereeld aangebied nie, aangesien BJV net 'n beperkte aantal trofeemeters verkies, om kontiniuteit en konsekwentheid te verseker.

Die kursus behels 'n teoretiese gedeelte en 'n praktiese gedeelte, en 'n ho� slaagpunt verseker goeie gehalte meters. Nadat die teoretiese en praktiese eksamens geslaag is, moet die aspirantmeter ook op die volgende twee jaarlikse Trofeemetingskompetisies onder toesig van 'n gekwalifiseerde meter meet, voordat hy of sy kan kwalifiseer as 'n S.A. Rekordboekmeter.