Instrukteurskursus

Is jy n ervare jagter? Wil jy graag van jou kennis wat jy oor jare in die jagveld en deur selfstudie opgebou het terugploeg na ander minder ervare jagters en aan ons jeug? Dan kan jy navraag doen by die Ondervoorsitter van die tak naaste aan jou, en hoor wanneer jy hierdie kursus kan kom doen. Die kursus is basies dieselfde as die Seniorkursus (sien elders op hierdie webwerf), maar die eksamen is heelwat strawwer as die CHASA eksamen. (Dit is n voorvereiste dat jy reeds die CHASA eksamen moes geslaag het). Jy moet dus baie meer selfstudie doen as wat in die Seniorkursus aangebied word.

Wanneer jy die Instrukteurseksamen geslaag het, moet jy dan een lesing onder toesig van n gekwalifiseerde Instrukteur aanbied op n volgende kursus, waarna jy as Instrukteur sal kwalifiseer.

Wanneer jy eers as Instrukteur gekwalifiseer het, moet jy ten minste een lesing elke 2 jaar aanbied of anders verval jou instrukteur-status.

Dit is nie maklik nie, maar mens kry oneindig baie bevrediging wanneer jy van jouself kan teruggee aan minder ervare jagters, of wanneer jy n junior suksesvol uitneem om sy of haar eerste rooibok te jag!