Bosveld Jagtersvereniging
BJV
Bosveld Jagters en Wildbewarings Vereniging
Soutpansberg
 

Hiermee die Agendas...

CHASA (SAPD Akkreditasie 1300018)

Kom binnekort!!

Hierdie is Soutpansberg BJV se Fotoblad.

Hiermee ons Grondwet vir deeglike insae...enlightened

Kyk uit vir ons Jaarplan wat sal volg na die Desember 2017 uitgawe van die Soutpansberg Nuusbrief waarin die voorlopige jaarplan ook sal verskyn...

Hiermee al ons Notules van vorige vergaderings...

Hiermee ons September 2017 uitgawe van die Soutpansberg Nuusbrief.

FilmStripImg
FilmStripImg
FilmStripImg
FilmStripImg
FilmStripImg
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
Bosveld Jagters Posbus 1771, Polokwane,0700 Tel nr: 015 2913820 Fax: 0862675365
executive@bushveldhunters.co.za
BJV