Die bankbesonderhede vir Pietersburgtak is as volg:

BJV Pietersburg
ABSA Bank
Rekening nommer: 115 014 3949
Tak kode: 334248

Onthou om jou lidnommer as verwysing te gebruik. Faks bewys van betalings na 015-297 2797