Hierdie is Soutpansberg BJV se Fotoblad.

Indien jy belang stel om te spog met jou prag fotos stuur asb n epos of n Whatsapp na ons skakelbeampte

Marie Mostert by 074 114 8270 of marie@lawproc.com