Lidmaatskap is geldig van 1 September tot 31 Augustus van die volgende jaar. `n Lid moet opbetaal wees om tydens die AJV te kan stem. Toegewydejagters verloor ook hulle status indien hulle lidmaatskap sou verval.

Lidmaatskapfooie is as volg:

Intree gelde: R350.00
Gesin:R800.00
Senior: R550.00
Junior: R150.00