Aangeheg is Pietersburg tak se program vir 2015 asook die skietdae vir 2015.