BAIE BELANGRIK!!!!!

Onthou dat die Voorsitter van jou tak elke jaar einde November moet teken dat jy nog kwalifiseer as Toegewyde Jagter. Om jou Toegewyde Jagter status te kan behou, moet jy voldoen aan die volgende twee vereistes:

1. Jy moet 'n opbetaalde lid wees (maak dus seker jy is opbetaald!)

2. Jy moes ten minste 3 aktiwiteite van BJV deur die jaar bygewoon het. Jagte wat jy onderneem het deur die jaar kan ook tel as aktiwiteite - MAAR DAN MOET JY DRINGEND BEWYSE VAN HIERDIE JAGTE AAN JOU TAKSEKRETARIS VOORLê  sodat hy/sy dit op die webwerf op jou databasis kan aanbring. Onthou dat as jy nie aan bogenoemde twee vereistes voldoen nie, kan jou voorsitter nie vir jou teken nie en sal jy dan onmiddelik jou Toegewyde Jagterstatus VERLOOR. As dit gebeur, en jy besit meer as 4 vuurwapens, sal jy onmiddelik al jou vuurwapens behalwe vier aan die SAPD moet oorhandig - want dan is dit onmiddelik onwettig.

Moet asb dus nie bogenoemde ligtelik opneem nie. Dit gaan dalk nie maklik wees om weer as Toegewyde Jagter te registreer as jou status eers verval het nie. As daar onvermydelike omstandighede buite jou beheer was wat jou verhoed het om bg na te kom, stuur dan voor middel Desember 'n verslag daaroor aan jou Voorsitter wat die omstandighede verduidelik. 

Indien jy jou toegewyde sportskiet of Jagter status sou opgee of verbeur MOET jy binne 30 dae na sodanige opskorting dit aanmeld by die SAPD, indien jy vir jou vuurwapen hernuwings of nuwe aansoeke onder die TOEGEWYDE JAG/SPORTSKIET  opsie aansoek gedoen het. Jy het dan 60 dae om heraansoek te doen vir al jou wapens wat onder die gemelde opsie voor aansoek gedoen is en/ of dit vervreem (veral as jy meer as vier wapens in jou besit het)
MOET DUS NIE U TOEGEWYDE JAGTERSTATUS VERWAARLOOS NIE EN SORG DAT AL U AKTIWITEITE VOOR 25 NOVEMBER ELKE JAAR BY U TAK INGEDIEN IS VOLGENS DIE VOORSKRIFTE ONDER TOEGEWYDE STATUS JAG BEWYSE OP HIERDIE WEBBLADSY. U MOET OOK TEN VOLLE OPBETAALD WEES VOOR 25 NOVEMBER VAN ELKE JAAR.

DIE BJV GAAN NIE AL DIE GETROUE LEDE SE STATUS BLOOTSTEL VIR INDIVIDUE WAT NIE DIE REELS NAKOM NIE EN ALLE LEDE WAT TEEN 30 NOVEMBER ELKE JAAR NIE KWALIFISEER NIE SE BESONDERHEDE SAL SO DEURGEGEE WORD AAN DIE SAPD SONDER ENIGE VERDERE KOMMUNIKASIE.

Sien asb ook die Beleid en Prosedures rondom die Kwalifikasies hieronder in PDF formaat.